Moscow 30.04.2017

Srimad Bhagavatam 11.12.13
Jadi Gauranga Nahito
Gita Govinda - O Deva Hari!
Jaya Jaya Sri Guru Prema Kalpataru
Kirtan
Kirtan