Картика 2017

201710051042 День Раса Лилы - Нимбарка ашрам с Шастраджи
001_161005_1720 слава Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами махараджа - день ухода
002_161005_1845- слава Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами махараджа - день ухода - продолжение
003_161006_1019- Предисловие к Бхакти-Расамрита-Синдху
004_161006_1728 Бхакти-Расамрита-Синдху стих 1
005_161007_1018 Слава святого имени
006_161007_1725 Врадж Лила
007_161008_1008 лекция Шьямарани диди
008_161008_1741- история браминов и кшатриев
009_171009_0928- Белване, слава Лакшми деви